© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus geestelijk welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg

Over Anselmus

geestelijk welzijn

Anselmus geestelijk welzijn is een praktijk

voor geestelijke verzorging en pastoraat

Sinds 2013 bieden we hulp bij alle levensvragen en problemen die een mens kan tegenkomen. We houden ons met name bezig met levensbeschouwelijke en ethische vragen en problemen. We zijn er voor privé-personen, maar ook voor bedrijven, kerken en instellingen. Anselmus Geestelijk Welzijn heeft een verzorgingsgebied dat geconcentreerd is in het midden van ons land. We beschouwen met name de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland als ons werkterrein. Onze expertise ligt vooral op het gebied van het christelijk geloof. Wij willen gelovigen van alle gezindten en nominaties ten dienste zijn. En een ieder die niet bij een richting hoort, het niet (meer) zo zeker weet of afscheid heeft genomen van het christelijke geloof. Personen die namens ons of voor ons werken kunnen (actief) lid zijn van een kerk, gemeente of genootschap. Dit staat los van het werk dat voor Anselmus Geestelijk Welzijn wordt verricht. Er wordt geen informatie gebruikt, gedeeld of doorgegeven. We zijn volledig onafhankelijk en op geen enkele wijze verbonden of afhankelijk van een kerkelijke richting of specifieke denominatie.

Onze voordelen

Waarom zou je met ons in zee gaan? We zijn: onafhankelijk van het medische systeem en de verzekeraars onafhankelijk van kerken en specifieke denominaties gehouden aan strikte privacy- regels betaalbaar soepel met betalingsregelingen in overleg actief in het vinden van verdere passende professionele hulp objectief en eerlijk in het verstrekken van informatie over kerken, genootschappen en stromingen bij onderzoek & advies aan kerken en organisaties eerlijk, objectief en praktisch Neem contact op voor meer informatie.
© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus Geestelijk Welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg

Over Anselmus

geestelijk welzijn

Anselmus geestelijk welzijn is een praktijk

voor geestelijke verzorging en pastoraat

Sinds 2013 bieden we hulp bij alle levensvragen en problemen die een mens kan tegenkomen. We houden ons met name bezig met levensbeschouwelijke en ethische vragen en problemen. We zijn er voor privé-personen, maar ook voor bedrijven, kerken en instellingen. Anselmus Geestelijk Welzijn heeft een verzorgingsgebied dat geconcentreerd is in het midden van ons land. We beschouwen met name de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland als ons werkterrein. Onze expertise ligt vooral op het gebied van het christelijk geloof. Wij willen gelovigen van alle gezindten en nominaties ten dienste zijn. En een ieder die niet bij een richting hoort, het niet (meer) zo zeker weet of afscheid heeft genomen van het christelijke geloof. Personen die namens ons of voor ons werken kunnen (actief) lid zijn van een kerk, gemeente of genootschap. Dit staat los van het werk dat voor Anselmus Geestelijk Welzijn wordt verricht. Er wordt geen informatie gebruikt, gedeeld of doorgegeven. We zijn volledig onafhankelijk en op geen enkele wijze verbonden of afhankelijk van een kerkelijke richting of specifieke denominatie.