© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus geestelijk welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg

Privacy

Bij vrijblijvend contact

Bij contact met Anselmus Geestelijk Welzijn zullen de benodigde contactgegevens (naam, eventuele bedrijfsnaam of naam van kerk of instituut, e-mail adres, adresgegevens, website, social media adressen en telefoonnummer) toegevoegd worden aan ons klantenbestand. Het staat u vrij welke informatie u hierbij u ons wel of niet doet toekomen. Deze gegevens worden door één persoon met de hand verwerkt en worden alleen gebruikt om weer met u in contact te komen of om het contact met u op de juiste wijze een vervolg te kunnen geven. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere personen of instanties. Ook wordt er geen gebruik van gemaakt om u aanbiedingen te doen of om nieuwsbrieven te versturen.

Bij een overeenkomst

Indien u een overeenkomst met Anselmus Geestelijk Welzijn aangaat wordt uw informatie toegevoegd aan ons digitale klantenbestand. In dit geval wordt uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele bedrijfsinformatie vastgelegd samen met de contactinformatie die eventueel al aanwezig is in ons klantenbestand. In een hiervan gescheiden cliëntdossier kan informatie worden vastgelegd die als persoonlijk te karakteriseren is. Hierbij gaat het om biografische informatie, soms om samenvattingen of verslagen van één of meerdere gesprekken en eventueel inhoudelijk relevant e-mail contact. Dit cliëntdossier is fysiek en op papier en wordt in een afgesloten ruimte bewaard. Er wordt niets in digitale vorm bewaard. Deze ruimte is exclusief toegankelijk voor uw contactpersoon c.q. dienstverlener bij Anselmus Geestelijk Welzijn. Dit cliëntdossier is alleen toegankelijk voor de dienstverlener met wie u contact heeft. U kunt zelf deze informatie ten allen tijde opvragen om deze in te zien en desgevraagd te laten wijzigen of vernietigen. Dit cliëntdossier heeft als enig doel onze dienstverlening aan u te optimaliseren. Daarom wordt dit cliëntdossier na afloop van uw laatste contact of na afloop van de overeenkomst met Anselmus Geestelijk Welzijn maximaal één jaar (365 dagen) bewaard. Daarna wordt alle inhoud vernietigd en is deze niet meer te achterhalen.

Vertrouwelijkheid

Al uw communicatie met Anselmus Geestelijk Welzijn is en blijft vertrouwelijk. Hierbij gaat het om alle persoonlijke gesprekken met medewerkers, telefonische gesprekken, e-mail, sms, chat of schriftelijke communicatie. Wij zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. Dit houdt onder andere in dat u als cliënt ervan op aan kan dat derden niet op de hoogte worden gebracht van de inhoud van communicatie. Alleen met de uitdrukkelijke (schriftelijke en gespecificeerde) persoonlijke toestemming van uzelf zijn gezamenlijke gesprekken met derden mogelijk of is uitwisseling van informatie mogelijk. Vier uitzonderingen op deze vertrouwelijkheid tussen client en dienstverlener kunnen zijn: (1) als u van plan bent om u zelf of iemand anders ernstig letsel toe te brengen, (2) bij informatie over (kinder-)mishandeling, (3) belangrijke informatie in een medische noodsituatie en tot slot (4) in intervisie en supervisie bijeenkomsten met collega’s om onze professionele competentie te vergroten. Bij dit laatste wordt informatie geanonimiseerd voordat deze wordt gebruikt. Als u vragen of opmerkingen hebt neem, dan contact op met Anselmus Geestelijk Welzijn.
© Anselmus Geestelijk Welzijn, 2013
Anselmus Geestelijk Welzijn onafhankelijke praktijk voor pastorale zorg

Privacy

Bij vrijblijvend contact

Bij contact met Anselmus Geestelijk Welzijn zullen de benodigde contactgegevens (naam, eventuele bedrijfsnaam of naam van kerk of instituut, e-mail adres, adresgegevens, website, social media adressen en telefoonnummer) toegevoegd worden aan ons klantenbestand. Het staat u vrij welke informatie u hierbij u ons wel of niet doet toekomen. Deze gegevens worden door één persoon met de hand verwerkt en worden alleen gebruikt om weer met u in contact te komen of om het contact met u op de juiste wijze een vervolg te kunnen geven. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere personen of instanties. Ook wordt er geen gebruik van gemaakt om u aanbiedingen te doen of om nieuwsbrieven te versturen.

Bij een overeenkomst

Indien u een overeenkomst met Anselmus Geestelijk Welzijn aangaat wordt uw informatie toegevoegd aan ons digitale klantenbestand. In dit geval wordt uw naam, adres, telefoonnummer en eventuele bedrijfsinformatie vastgelegd samen met de contactinformatie die eventueel al aanwezig is in ons klantenbestand. In een hiervan gescheiden cliëntdossier kan informatie worden vastgelegd die als persoonlijk te karakteriseren is. Hierbij gaat het om biografische informatie, soms om samenvattingen of verslagen van één of meerdere gesprekken en eventueel inhoudelijk relevant e-mail contact. Dit cliëntdossier is fysiek en op papier en wordt in een afgesloten ruimte bewaard. Er wordt niets in digitale vorm bewaard. Deze ruimte is exclusief toegankelijk voor uw contactpersoon c.q. dienstverlener bij Anselmus Geestelijk Welzijn. Dit cliëntdossier is alleen toegankelijk voor de dienstverlener met wie u contact heeft. U kunt zelf deze informatie ten allen tijde opvragen om deze in te zien en desgevraagd te laten wijzigen of vernietigen. Dit cliëntdossier heeft als enig doel onze dienstverlening aan u te optimaliseren. Daarom wordt dit cliëntdossier na afloop van uw laatste contact of na afloop van de overeenkomst met Anselmus Geestelijk Welzijn maximaal één jaar (365 dagen) bewaard. Daarna wordt alle inhoud vernietigd en is deze niet meer te achterhalen.

Vertrouwelijkheid

Al uw communicatie met Anselmus Geestelijk Welzijn is en blijft vertrouwelijk. Hierbij gaat het om alle persoonlijke gesprekken met medewerkers, telefonische gesprekken, e-mail, sms, chat of schriftelijke communicatie. Wij zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. Dit houdt onder andere in dat u als cliënt ervan op aan kan dat derden niet op de hoogte worden gebracht van de inhoud van communicatie. Alleen met de uitdrukkelijke (schriftelijke en gespecificeerde) persoonlijke toestemming van uzelf zijn gezamenlijke gesprekken met derden mogelijk of is uitwisseling van informatie mogelijk. Vier uitzonderingen op deze vertrouwelijkheid tussen client en dienstverlener kunnen zijn: (1) als u van plan bent om u zelf of iemand anders ernstig letsel toe te brengen, (2) bij informatie over (kinder-)mishandeling, (3) belangrijke informatie in een medische noodsituatie en tot slot (4) in intervisie en supervisie bijeenkomsten met collega’s om onze professionele competentie te vergroten. Bij dit laatste wordt informatie geanonimiseerd voordat deze wordt gebruikt. Als u vragen of opmerkingen hebt neem, dan contact op met Anselmus Geestelijk Welzijn.